Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Rapporter

Få kontroll over tiden med rapporter. Modulen gir deg oversikt over tidsforbruk i alle ledd av virksomheten. Øk innsikten og jobb smartere. 

Rapporter på alle nivåer

Rapportene gir oversikt over tidsforbruk med bakgrunn i registrert informasjon på alle nivåer – avdeling, medarbeider, prosess, prosjekt og aktivitet. Rapportene kan håndtere både enkle og komplekse problemstillinger. Du kan sammenligne ulike perioder og sende rapporter videre i blant annet Excel og pdf. 

Rapporter i Time
Rapporter fra Time

Bedre beslutningsgrunnlag

Med rapporter får du et bedre beslutningsgrunnlag for nye prosjekter ved å identifisere flaskehalser og forbedringspotensiale. Rapportmalene kan gjenbrukes og deles med andre. 

Prosjekt- og produksjonsrapport

Få kontroll over tidsbruk i alle ledd med styringsdata tilpasset din bedrift. Sammenlign perioder og eksporter rapporter til andre systemer, som Excel. 

Lønns- og fraværsrapport

Hent ut lønnsrapporter tilpasset dine lokale avtaler. Fraværsrapporter på både overordnet og detaljert nivå kan tas ut. 

AML-rapport

Det er mulig å hente ut en rapport som viser om grensene for overtidsarbeid er overskredet. AML-rapporten baserer seg på regelverket til arbeidsmiljøloven, med mulighet for kontroll på årsbasis, måned, uke og dag.

Kontroll på tidsforbruk

Få oversikt over tidsforbruk på detaljnivå tilpasset din virksomhet, fraværsrapporteri i henhold til myndighetenes krav og overtidskontroll i henhold til arbeidsmiljøloven.

  • Oversikt over tidsforbruk
  • Fraværsrapporter
  • Overtidskontroll

Oversikt i tidsystemet

Som med alle andre moduler, finner du rapportene i tidsystemet Time. Tidsystemet er laget for at du skal kunne jobbe smartere og mer effektivt, gjennom å få oversikt over tidsforbruk og tilstedeværelse i virksomheten. 

Stempling,

Kom i gang med modulen rapporter.

Back to store
Close