Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Rapporter

Få kontroll over tiden med rapporter. Modulen gir deg oversikt over tidsforbruk i alle ledd av virksomheten. Øk innsikten og jobb smartere. 

Rapporter på alle nivåer.

Rapportene gir oversikt over tidsforbruk med bakgrunn i registrert informasjon på alle nivåer – avdeling, medarbeider, prosess, prosjekt og aktivitet. Du kan sammenligne ulike perioder og sende rapporter videre i blant annet Excel og pdf.

Rapporter i Time
Rapporter fra Time

Bedre beslutningsgrunnlag.

Med rapporter får du et bedre beslutningsgrunnlag for nye prosjekter ved å identifisere flaskehalser og forbedringspotensiale. Rapportmalene kan gjenbrukes og deles med andre. 

Oversikt i tidsystemet.

Som med alle andre moduler, finner du rapportene i tidsystemet Time. Tidsystemet er laget for at du skal kunne jobbe smartere og mer effektivt, gjennom å få oversikt over tidsforbruk og tilstedeværelse i virksomheten. 

Kontroll på tidsforbruk.

Få oversikt over tidsforbruk på detaljnivå tilpasset din virksomhet, fraværsrapporteri i henhold til myndighetenes krav og overtidskontroll i henhold til arbeidsmiljøloven.

  • Oversikt over tidsforbruk
  • Fraværsrapporter
  • Overtidskontroll
Stempling,

Kom i gang med modulen rapporter.

Back to store
Close