Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Ferie og fravær

Få tilgang til et enkelt og fleksibelt administrasjonsverktøy som gir oversikt over alle typer fravær i hele organisasjonen. 

Fleksibelt verktøy.

Fraværsverktøyet gjør det enkelt å håndtere kort- og langtidsfravær. Med en oversiktlig kalender kan fravær registreres detaljert på medarbeider eller på overordnet nivå. Registrering i sanntid gir deg tilgang til kritiske data på arbeidsplassen.

Tidsystem for verft

Smidigere arbeidshverdag.

Reduser kostnadene og tiden du bruker på administrasjon, samtidig som de ansatte får god oppfølging. Det gir en smidigere arbeidshverdag for både ledelse og ansatte. 

Få kontroll med tidsystem.

Oversikt over ferie og fravær får du i tidsystemet Time. Modulen er, som alle andre moduler i tidsystemet, laget for at virksomheten får bedre arbeidsflyt og kan jobbe smartere. Registreringen av fravær og ferie kan gjerne kombineres med andre moduler, for en komplett oversikt over tidsforbruk i virksomheten. 

Smarte funksjoner.

Modulen innehar funksjoner som gjør det enkelt å få korrekte registreringer av fravær og ferie. Ansvaret for registrering av fravær kan delegeres gjennom hele organisasjonen, ansatte kan selv forespørre alle typer fravær og du kan hente ut rapporter som danner et god beslutningsgrunnlag for videre drift. 

  • Deleger ansvar
  • Enkle rutiner
  • Detaljerte rapporter
Mønstring

Kom i gang med modulen ferie og fravær

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for. 

Andre moduler i tidsystemet

Mønstring

Stempling av tid basert på regelverket på arbeidsplassen. 

Rapporter

Nøyaktige oversikter over tidsforbruk i alle ledd av bedriften. 

Redigering og attestering

Mulighet til å rette opp feilregistrering og attestere basert på brukernivå.

Back to store
Close