Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Jobbregistrering

Registrer jobben der det utføres, når det utføres. Jobbregistrering sørger for at korrekte data registreres, slik at du får kontroll over oppgaver, prosjekter og prosesser. Oppdag muligheter for besparelser og effektivisering.

Detaljert registrering

Du kan selv velge hvilke nivåer arbeidet skal registreres på ut fra arbeidshverdagen til de ansatte. Registrer på alt fra prosjekt og oppgave til ordre og produkt. Det er også mulig å registrere på enhetsnivå, som kan gi oversikt over alt fra antall produserte enheter til ferdigmelding av ordre.

Datafangst

Sikkert fakturagrunnlag

Gjennom informasjonen jobbregistrering gir, kan du få et detaljert fakturagrunnlag på prosjekt- og ordrenivå fordelt på underentreprenører. Registreringen gir et sikkert og trygt grunnlag for timeforbruk slik at du kan utstede betalingssertifikat.

Kontroll med et tidsystem

Oversikten over alle jobbregistreringer kan du se i tidsystemet Time. Tidsystemet er laget for at du skal få oversikt over din virksomhets tidsforbruk og få verktøyene til å jobbe smartere. 

Jobbregistrering

Bedre lønnsomhetsbetraktninger.

Du kan ikke forbedre det som ikke måles. Derfor bidrar jobbregistrering deg til å foreta bedre lønnsomhetsbetraktninger. Du får rapporter på detaljnivå som enkelt gjør at du kan identifisere områder som bør effektiviseres.

Enkelt

Jobben registreres der den utføres, når den utføres. 

Fleksibelt

Registrer overordnet eller på detaljnivå, basert på virksomheten. 

Sikkert

Detaljert fakturagrunnlag for betalingssertifikater til underleverandører.

Stempling,

Kom i gang med jobbregistrering.

Back to store
Close