Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Varsling

Sikre bedre informasjonsflyt i bedriften. Modulen for varsling gir mulighet til å sende beskjeder og rapporter til kollegaer, slik at du enkelt får spredt viktige beskjeder. 

Bedre informasjonsflyt.

Med varslinger kan du gi beskjeder til medarbeider og ledelse. Systemet muliggjør både enkeltstående varslinger og automatiserte meldinger. Varslingene kan sendes via e-post, sms og registreringsterminaler til ønskede mottakere. Informasjonsflyten i bedriften kan ivaretas og de ansatte får riktig informasjon til riktig tid. 

Oversikt i tidsystemet.

Tilleggsmodulen varsling finner du i tidsystemet fra Time. Med et tidsystem får du verktøyene du trenger for å jobbe smartere og mer effektivt. 

Overskridelse av overtid.

Automatisk melding ved overskridelse av overtid i henhold til arbeidsmiljøloven.

Status på fleksitid.

Månedling status på fleksitid for den enkelte medarbeider.

Tilpasses individuelt.

Varslingene kan tilpasses til hver organisasjon og avdeling.

Kom i gang med modulbasert tidsystem.

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for. 

Back to store
Close