Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Industri og produksjon

Innen industri og produksjon kan det være avgjørende å ha nøyaktige og detaljerte tidsystemer for å optimalisere driften. Med et tidsystem fra Time får du et fleksibelt system spesialtilpasset din virksomhet.

Registrering på detaljert nivå.

Tidsystemet blir så nøyaktig og detaljert som du selv ønsker. Implementer stempling inn og ut, registrering i sanntid ved bytte av ordre, prosjekt eller arbeidsoppgave og følg fremdrift i sanntid. 

Enkel lønnskjøring.

Med et tidsystem som har nøyaktige registreringer sikrer du både riktig lønnsunderlag og enkel lønnskjøring. Det sparer deg for tid og gir fornøyde ansatte som kan være trygge på at de får riktig lønn mot arbeidede timer.

Øk lønnsomheten.

På bakgrunn av alt som registreres kan du innhente data. Dette gir muligheter til å se nøyaktige tall på timeforbruk og effektivitet. Dette er en enkel måte å avdekke områder for forbedring, som kan øke lønnsomheten i bedriften.

Moduler tilpasset industri og produksjon

Tidsystemet består av en rekke moduler som tilpasses bransje og arbeidssituasjon. Modulene du ser under er de som oftest brukes av bedrifter som jobber innen industri og produksjon. 

Mønstring

Få korrekt tid- og lønnsunderlag, samt oversikt over tid brukt på prosjekter.

Rapporter

Nøyaktig oversikt over tidsforbruk på detaljnivå.

Ferie og fravær

Registrering i sanntid gir kontroll over alle typer fravær i  organisasjonen.

Redigering og attestering

Mulighet til å rette opp feilregistrering og attestere basert på brukernivå. 

Registreringshet

Registreringsenheter

Med tidsystemet fra Time kan du innhente sentrale data og informasjon om din bedrift. Du kan velge blant ulike registreringsenheter, og flere av disse passer utmerket i kombinasjon med hverandre for å gjøre det smidig for ansatte å registrere timer.

Tilleggsmoduler.

Sammen med grunnmodulene i tidsystemet kan du legge til en rekke tilleggsmoduler. Innen industri og produksjon kan alle tillegsmodulene benyttes etter behov.

Geofence på app

Tidsystemet fra Time.

Få kontroll over tiden. Et fleksibelt tidsystem hjelper deg med å få oversikt over alt fra tidsregistreringer og tidsforbruk på ordre til lønnsunderlag og alle typer fravær.

  • Fleksibelt tidsystem
  • Synliggjør tiddata

Kontakt oss.

Infobric Time

Stempling, ja takk!
Back to store
Close