Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

AML-rapportering i tidsystemet

AML-rapportering i tidsystemet

Arbeidsmiljøloven stiller strenge regler til bruk av overtid. For selskapet er det viktig å ha kontroll over dette med tanke på lovverk, men også i et HMS-perspektiv. Med en AML-rapport i tidsystemet fra Infobric Time får du full kontroll over de ansattes overtidsbruk. På den måten kan du både sikre at selskapet følger gjeldende lovverk og ivaretar de ansattes helse.

Hva er AML-rapportering?

Arbeidsmiljøloven definerer overtid som arbeid utover grensene for den alminnelige arbeidstid. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. AML-rapporten baserer seg på dette regelverket med mulighet for kontroll på årsbasis, måned, uke og dag.

Hvem som helst kan benytte AML-rapport i tidsystemet, men konsulent Rolf Arild Myhrer viser til at en viss type kunder oftere benytter det:

«AML-rapport er mer vanlig for verft, entreprenører og lignende. Men vi ser at det er vanlig hos kontorbedrifter også. Det er viktig å være påpasselig uansett bransje, da overskridelser kan gi bot», forteller Rolf Arild.

Varsel ved overskridelse

I tidsystemet kan du hente ut rapporter for den perioden du ønsker å sjekke. Da vil du få et varsel hvis grensene er overskredet i form av røde tall i rapporten. Hvis ønskelig er det også mulig å få en melding til ansvarlig leder. Å sjekke rapporten for røde tall kan være lurt, da den automatisk gir en oversikt over status på overtiden. Skal man regne ut selv kan det være enkelt å ta feil av regelverket.

«Det er enkelt å misforstå regelverket, da mange tror det kun er overtid som regnes. Men det er totaltiden i løpet av perioden. Den baserer seg på at det i løpet av en uke er lov å jobbe 40 timer», forklarer Rolf Arild.

AML-rapporten kan tilpasses

AML-rapporten er mulig å tilpasse til arbeidssituasjonen. Enkelte lønnsarter og aktiviteter kan utelukkes fra rapporten. Et eksempel er reisetid som ikke skal inngå i arbeidstiden. Enkelte bransjer, som verft, entreprenører, industri og produksjon, har dispensasjon utover den alminnelige arbeidstid. Disse vil i perioder overskride grensene. Men det kan jevne seg utover året, og det kan da hentes ut en rapport for bestemte datointervaller. 

Ivaretar helse, miljø og sikkerhet

Å være påpasselig med å holde seg til reglene for overtid handler ikke bare om å unngå å bli straffet med bøter. I mange yrker vil dette være viktig for å ivareta de ansatte. Ifølge en rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fra 2014, viser studier at overtidsarbeid øker risikoen for alvorlige helsekonsekvenser og ulykker. Risikoen øker allerede ved arbeid ut over åtte timer per dag, men med tydeligst effekt ved lange arbeidsdager over tolv timer.

En AML-rapport vil avdekke uønskede trender for bruk av overtid. Oppdages dette tidlig vil man kunne reagere umiddelbart med proaktive tiltak for å få ned overtidsbruken. Å gjøre ansatte oppmerksomme på hvor mye overtid som jobbes gjennom AML-rapporten kan i seg selv være et godt verktøy.

Vil du ha en gratis demo?

AML-rapporten finner du i tidsystemet som tilbys av oss i Infobric Time. Vi har jobbet med tiddata i over 30 år. Som rådgivere på analyse og integrasjoner kan vi hjelpe deg med å tilpasse rapporter etter dine behov og ønsker. Vil du vite mer om AML-rapportering eller ønsker å komme i gang? Ta gjerne kontakt med oss her eller be om en gratis demo

Back to store
Lukk