Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Tre ting du kan bruke varslingsmodulen til

Tre ting du kan bruke varslingsmodulen til

Varslinger i tidsystemet kan brukes til å både fange opp og formidle viktig informasjon til både ansatte og ledere, gjennom automatiske eller manuelle meldingsutsendelser. Ved å bruke dataene fra tidsystemet på en god måte, kan varslingsmodulen spare deg for mye tid og manuelt arbeid. I denne artikkelen forteller vi deg om de tre ulike typer varslinger du kan sende og tre nyttige ting du kan bruke varslingsmodulen til.

Hva er varslingsmodulen?

Varslingsmodulen er en modul i tidsystemet Tempus D4. Med varslingsmodulen kan du sende manuelle eller automatiske meldinger innad i selskapet. Meldingene kan eksempelvis gå direkte til ansatte eller til nærmeste leder avhengig av hvilken informasjon du vil hente ut. Du velger om informasjonen skal sendes på SMS, e-post eller til Touch-terminal fra Infobric Time.

Tre type meldinger

Det finnes tre ulike typer meldinger å sende gjennom varslingsmodulen:

  • Manuelle meldinger fra varslingsmodulen, som sendes direkte fra tidsystemet. Disse meldingene kan lagres og gjenbrukes senere.
  • Hendelsesstyrte varslinger er basert på registreringer i tidsystemet av den ansatte. Varslingene kan sendes når aktuelle kriterier inntreffer, som for eksempel idet en registrering utføres.
  • Skreddersydde varslinger er programmerte meldinger, som sendes automatisk basert på forhåndsdefinerte kriterier. Innholdet i meldingen styres av dataene som finnes i tidsystemet.

Tre ting du kan bruke varslingsmodulen til

1. Melding om ufullstendige registreringer

Dersom en ansatt har glemt å registrere inn eller ut en dag, får han påfølgende dag en melding som angir hvilken registrering som manglet forrige arbeidsdag. Meldingen kan også sendes dersom den ansatte ikke har full dag, dersom summen av tilstedetid og fravær ikke fyller forventet normaltid.

2. Fraværsoppfølging

Opprett automatiske, ukentlige meldinger dersom bedriften benytter forskjellige fraværskoder for godkjent (betalt) og ikke godkjent (ubetalt) fravær, hvor godkjent egenmelding først registreres når egenmeldingsskjema er innlevert. Denne oversikten vil da være grunnlag for å purre de ansatte for innlevering av nødvendig dokumentasjon på egenmeldinger. Det kan også være et godt verktøy for å kunne fange opp fravær hos ansatte, slik at man kan gjøre proaktive tiltak for å unngå langvarig fravær.

3. Kontroll på overskridelse av overtid

I varslingsmodulen kan en leder få melding før ansatte overskrider grenser for overtid. Hvis ansatte nærmer seg grensen for overtid, vil det være nyttig å få beskjed før grensen faktisk nås for å kunne gjøre tiltak. Meldingen som blir sendt vil da inneholde informasjon om ansattnr, navn og antall timer som er beregnet til lønnsarter av type overtid.

Les mer: Varslingsmodulen

Vil du vite mer?

De tre nevnte eksemplene for varsling er blant mange muligheter i varslingsmodulen. I tidsystemet kan vi hjelpe deg med å lage en rekke spesialtilpassede og automatiske meldinger. Fyll inn kontaktskjemaet, så vil en av våre medarbeidere kontakte deg innen én virkedag.

Back to store
Lukk