Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Fire grunner til å bruke utvidet rapportering

Fire grunner til å bruke utvidet rapportering

I 2016 oppdaget våre konsulenter i Infobric Time at standard rapportmoduler ikke var nok for mange bedrifter. Blant våre kunder eksisterte det et tilleggsbehov for å se data over tid på en annen måte – via tidslinjer og moderne grafiske Business Intelligence-verktøy. Dette ble grunnlaget for modulen utvidet rapportering i tidsystemet. Modulen brukes i dag av en rekke kunder for et rikere bilde av tiddata, gjerne sammen med eksterne datakilder, for å kunne effektivisere driften.  

Hva er utvidet rapportering?

Utvidet rapportering er en modul i tidsystemet Tempus D4, som tilgjengeliggjør tiddata for eksterne og moderne Business Intelligence-systemer. Modulen er en rapportgenerator, som hjelper deg med å ta ut relevante tiddata. Med utgangspunkt i rapportene kan du sikre bedre beslutningsgrunnlag for effektivisering og optimalisering av driften i selskapet.

Fire grunner til at utvidet rapportering er positivt for selskapet

1. Se grafisk trendutvikling

Med utvidet rapportering kan du hente ut grafisk fremstilling av trender innen eksempelvis fravær, overtid eller tillegg. Det gir mulighet til å avdekke mønstre som ikke er like enkle å se i ordinære tallrapporter. Jo tidligere en trend oppdages, jo raskere kan man gjøre tiltak.  

2. Prosjekt- eller ordreoptimalisering

Se grafiske illustrasjoner på tidsavvik på prosjekt eller ordre. Det gjør det mulig å lage bedre kalkyler og etterkalkyler for vareflyt og planlegging, basert på eksempelvis antall ordre og arbeidsmengde. Dette vil igjen kunne føre til reduserte kostnader, forbedret kvalitet og økt lønnsomhet i selskapet.

Utvidet rapportering

3. Detaljerte data

Det er mange nivåer å gå inn på i utvidet rapportering. Drill deg ned til detaljene, «snu på data» og gjennomfør sammenligninger både i tabellformater eller i grafiske presentasjoner. På den måten kan du unngå at kritiske styringsdata forblir gjemt i detaljene.

4. Kan tilknyttes eksterne data

Eksterne datakilder kan knyttes til utvidet rapportering. Ved å knytte inn eksterne datakilder kan du få en dypere forståelse av datamaterialet. Du kan eksempelvis benytte dine ERP-systemer eller prosjektplanleggingsverktøy for et rikere bilde av driften.

Vil du vite mer?

Infobric Time har jobbet med tiddata i over 30 år. Som rådgivere på analyse og integrasjoner kan vi hjelpe deg med å tilpasse rapporter etter dine behov og ønsker. Vil du vite mer om utvidet rapportering eller ønsker å komme i gang? Fyll inn kontaktskjemaet, så vil en av våre medarbeidere kontakte deg innen én virkedag.

Back to store
Lukk