Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Hva er automail? 3 grunner til at du bør bruke det

Hva er automail? 3 grunner til at du bør bruke det

Automail er en funksjon som inngår i meldingsmodulen i tidsystemet Tempus D4, som blant annet gir automatiske rapporter til de ansatte om egen mønstring. Etter endt uke, dag, eller annen avtalt tid får ansatte en rapport over stempling inn og ut for hver arbeidsdag. Den ansatte går gjennom denne og rapporterer tilbake hvis noe skulle være feil. Hvis administrasjonen gjør dette selv i dag, vil det være svært tidsbesparende å ta i bruk. Det kan også i større grad sikre riktig lønnsgrunnlag.
Automail

Hvorfor bruke automail?

1. Tidsbesparende

Først og fremst kan denne automatiske rapporten spare administrasjonen for svært mye tid og manuell gjennomgang av timegrunnlaget. Vanligvis vil en avdelingssjef, noen i lønnsavdelingen eller annen overordnet måtte gå gjennom alle ansattes timegrunnlag for hver arbeidsdag. Å flytte ansvaret over på hver enkelt ansatt vil derfor være svært tidsbesparende.

2. Ansatte får kontroll over eget tidsforbruk

Til en fastsatt tid eller tidsintervall, får hver enkelt ansatt tilsendt sin rapport. Deretter går de gjennom denne og melder til sin leder hvis noe skulle være feil. Å måtte gå gjennom eget timegrunnlag fører til økt bevissthet og kontroll på eget tidsforbruk.

3. Sikrer riktig lønnsgrunnlag

Når den ansatte selv kan sjekke at timegrunnlaget er korrekt, vil dette i større grad kunne sikre riktig lønnsgrunnlag. Den ansatte tar kontroll over å sjekke at alt faktisk stemmer, og at man har vært på jobb til de angitte tidene.

Vil du ha mer informasjon om automail og priser? 

Fyll inn kontaktskjemaet, så vil en av våre salgsrepresentanter ta kontakt med deg innen én arbeidsdag. 

Har du spørsmål om denne modulen? Kontakt oss.

Infobric Time

Ferie og fravær
Back to store
Lukk