Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Nyhet: Tjeneste for håndtering av koronarestriksjoner

Nyhet: Tjeneste for håndtering av koronarestriksjoner

Denne våren har smittetrykket under pandemien vært rekordhøyt. For mange selskaper i landet har hjemmekontor vært anbefalt, og i ytterste konsekvens påbudt. I forbindelse med restriksjonene har Infobric Time nylig utviklet en digital løsning i appen TempusIN for å gjøre det lettere for bedrifter å kontrollere og følge opp arbeidet med å overholde gjeldende begrensninger på sine arbeidsplasser. I appen kan medarbeidere søke om å jobbe på kontoret, og på den måten har arbeidsgiver alltid kontroll over at smittevernreglene følges og at reglene etterleves.

Kravet om hjemmekontor

Ideen til den digitale tjenesten dukket opp da Oslo kommune innførte krav til hjemmekontor for alle, så langt det er praktisk mulig. Kravet innebærer at arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere jobber hjemmefra, i tillegg må arbeidsgiver kunne dokumentere hvordan arbeidstakere har blitt informert om hvordan dette skal gjennomføres. Vurdering av hva som er «praktisk mulig» må defineres av hver arbeidsgiver for deres arbeidsplass.

 

«Ettersom «praktisk mulig» blir et definisjonsspørsmål for arbeidsgiveren så vi at flere selskaper innførte en søknadsplikt for arbeid på kontoret for å sikre et godt grunnlag, noe som ofte gjøres med et excel-ark med planlagt oppmøte. Denne løsningen kan være forvirrende og vanskelig å følge opp, og den gir potensielle «menneskelige feil». Vi så derfor behovet for en enklere automatisert mobilløsning for håndtering av applikasjoner og planlagt tilstedeværelse på kontoret», sier Christoffer Werge Thorsen, Business Area Manager for Infobric Time.

Slik fungerer det

Med appen kan ansatte som ønsker å jobbe på kontoret sende inn en søknad, som den ansvarlige lederen deretter godkjenner eller avviser. Ansvarlig på arbeidsplassen får full oversikt over hvor mange av personalet som er eller skal være på stedet på kontoret (uten å måtte være der fysisk selv) og får full kontroll over at smittevernreglene overholdes. Ved en eventuell kontroll har selskapet dokumentasjonen som kreves for å vise at man følger opp at restriksjonene følges.

Enkel smittesporing

Hvis et smittetilfelle hos en ansatt som har vært på kontoret skulle oppstå, vil smittesporingen være enkel. Den ansvarlige lederen vil da ha oversikt over hvem som har hatt godkjent tilstedeværelse. Dette kan hentes ut på selskapet totalt, et kontor eller en spesifikk avdeling til en gitt tid eller for et tidsintervall.

Digitale verktøy tilrettelegger for kontroll

«I en samfunnskrise som dette er det gledelig å se hvordan vi med innovasjon og handlingskraft raskt kan utvikle en løsning som adresserer et stort samfunnsproblem og virkelig viser hvordan digitale verktøy kan gjøre det lettere for bedrifter å få kontroll og redusere administrasjonen. I tillegg er det verdt å merke seg at denne løsningen bare er en av mange muligheter i TempusIN, og den viser tydelig styrken i applikasjonen som et fleksibelt digitalt verktøy for bedrifter», avslutter Christoffer.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer eller ønsker du å ta i bruk den digitale løsningen? Fyll inn kontaktskjemaet, så vil du bli kontaktet innen én virkedag. 

Back to store
Lukk