Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Stempling, ja takk!

Stempling, ja takk!

Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, skrev i 2017 en kommentar rundt viktigheten av å “stemple” tid på arbeid selv om arbeidsform og lønnsart ikke krever det. Det er flere fordeler for ansatte ved å ha stempling på arbeidsplassen. Christoffer Thorsen, salgssjef i Infobric Time, viser også til at det kan føre til flere fordeler i et bedriftsøkonomisk perspektiv.

Stempling, ja takk!

Det er underforstått at registrering av faktisk arbeidstid skal gi en konkret og sikker arbeidskontroll. Spesielt viktig er dette når det gjelder timelønnet arbeid, da overrapportering av timer kan føre til opp mot 7 % økte lønnskostnader.

 

 

… Men hva er grunnen til at man skal registrere timer når ansatte har årslønn?

Marker skille mellom jobb og privatliv

Kvalnes trekker først og fremst fram at stempling gir et tydelig skille mellom jobb og privatliv. Stempling inn og ut gir en konkret markering av når på døgnet man skal være tilgjengelig for jobben. Smarttelefonens tid har ført til at vi alltid er tilgjengelige, og det kan oppleves som et økt press på å besvare henvendelser. Ved stempling på arbeidsplassen kan man derimot enklere si til seg selv at arbeidsdagen er over, og at henvendelsen skal besvares neste arbeidsdag.  

Bedriftsøkonomisk perspektiv på stempling

Christoffer Thorsen, salgssjef for Infobric Time, trekker frem at samtidig som stempling kan være til stor hjelp for ansatte, er det også et gunstig bedriftsøkonomisk perspektiv ved å innføre stempling på arbeidsplassen. Thorsen har samlet tre grunner til at det lønner seg å innføre stempling på tross av at man ikke har timelønn:

1. Større kontroll

Stempling gir mulighet til å følge opp ressursbruk og tidsbruk på et mer detaljert nivå. For eksempel kan en produsent følge med på fremdrift av ordre, hvor lang tid unike arbeidsoppgaver tar og kostnader knyttet til produksjon på arbeidsplassen.

2. Effektiviser bedriften

Når du har kontroll over prosessene i bedriften, følger også muligheten til å identifisere områder for forbedring. Brukes det for eksempel for mye tid på å vente, hente materialer eller unødvendige møter? Det ser man enkelt gjennom analyser og etterkalkyler fra stemplingen.

3. Gjør lønnskjøringen enklere

På tross av at man ikke har timelønn får man oversikt over alle typer fravær, som man dermed kan følge opp umiddelbart. Jevnlig oppfølging av timer og fravær gjør at lønnsgrunnlaget er klart når det skal, og du bruker mindre tid på administrasjon.

Fleksibelt tidsystem for både ansatte og administrasjon

Å benytte et tidsystem som har stempling for de ansatte kan ha positive virkninger både for ansatte og bedriften i sin helhet. Infobric Time har tidsystemer som er enkle for de ansatte å bruke, samtidig som bedriften enkelt kan finne forbedringsområder for å bli mer effektiv og lønnsom.

Back to store
Close