Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Egenmelding

Egenmelding

Egenmelding egen sykdom settes opp i systemoppsettet. Vanligvis er dette 4 -3- 3 eller IA-ordning med 24 – 1 – 8, men vi ser stadig oftere andre variabler også.

Antall dager og sjekk om gyldighet mellom perioder ligger som logikk her. I tillegg er det en nedtellingsfunksjon slik at brukte tilfeller og egenmeldingsdager totalt summeres. Dette kan man ta en rapport på i rapportmodulen slik at man til enhver tid har oversikt. Egenmelding egen sykdom følger de siste 12 månedene.

Rapporten viser tid betalt/ubetalt ut fra valgte fraværskode, antall virkedager og antall tilfeller (sammenhengende periode). Rapporten ser slik ut:

Egenmelding barns sykdom

Dersom en ansatt skal kunne få legge inn egenmelding barns sykdom må legges antall dager i ansattregisteret under fanen «personlig».
Egenmelding barns sykdom følger kalenderåret og ny «kvote» kan benyttes etter årsskifte. En fraværsrapport på egenmelding barns sykdom ser slik ut:
Det er mulig å kombinere hele dager og timesfravær grunnet sykt barn. Dette må settes opp i systemoppsettet. Har en ansatt rett på 10 dager vil kunne kombineres med hele dager og timer – totalt 75 timer.
Back to store
Lukk