Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Gradert sykefravær

Gradert sykefravær

Gradert sykemelding er en kombinasjon av jobb og sykefravær. Her ser du hvordan du registrerer gradert sykefravær i Tempus. 

Velg detaljert visning i fraværsmodulen:

Velg «ny» på menylinjen til venstre eller stå i det gule feltet og høyreklikk og velg «ny» og rett fraværskode.

Legg inn dato til og fra, ikke legg inn klokkeslett for Tempus regner selv graden av fravær ut fra prosenten som legges inn. Velg fraværskode sykemeldt 1-16 dager og/eller over 16 dager. I så fall må de første 16 dagene registreres med sykefravær 1-16 dager, så legges sykefravær over 16 dager inn:

I eksempelet har vi lagt inn 50 % sykemeldt (fraværsgrad som legges inn i prosent). Da reduserer Tempus normaltiden til halvparten automatisk pr. dag, om fraværsgraden er 50 %. Husk å lagre og eventuelt rekalkulere om fraværet er bakover i tid.

Back to store
Close