Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Registrere fravær

Registrere fravær

Her ser du hvordan du registrerer fravær i fraværsmodulen i Tempus tidsystem. 

Slik gjør du det:

Standard visning er kalendermåned. Du kan velge mellom dag, måned og årsvisning. 

Marker den/de ansatte du vil føre fravær på og hold musepeker inne på dagene du vil føre fravær på, høyreklikk og velg fraværskode. Husk å lagre.
Det kan også velges detaljert visning. Dette velger du på «vis periode».
For å legge inn fravær trykker du på ny i menylinjen oppe til venstre.
Alternativt kan du høyreklikke når du har markøren på det gule feltet, velge ny og rett fraværskode.
Dette er mer som et punchebilde. Trykker på datofeltet kommer det kalendervalg opp start og slutt dato.

Dersom det er heldagsfravær skal ikke start og sluttklokkeslett røres. Dette regnes automatisk ut fra timeregelen den ansatte er knyttet til. Vær oppmerksom på at dette er det eneste stedet du kan få lagt inn gradert fravær. Legg da inn fraværsprosenten under %. Ved sykemelding innenfor arbeidsgiverperioden hukes det av for at sykemeldingen også skal telle på lørdag og søndager.

Dette er mer som et punchebilde. Trykker du på datofeltet kommer det kalendervalg opp start og slutt dato.

Dersom det er heldagsfravær skal ikke start og sluttklokkeslett røres. Dette regnes automatisk ut fra timeregelen den ansatte er knyttet til. Vær oppmerksom på at dette er det eneste stedet du kan få lagt inn gradert fravær. Legg da inn fraværsprosenten under %. Ved sykemelding innenfor arbeidsgiverperioden hukes det av for at sykemeldingen også skal telle på lørdag og søndager. Husk å lagre.

Når det gjelder fravær del av dag og dersom den ansatte ikke har tilgang til å registrere dette selv, er det fortsatt enklest å legge inn dette i redigeringsbildet. Se eksempel ved fravær på slutten av arbeidsdagen.

Her er det satt opp i systemoppsettet at fraværet skal fylle opp normaltid. Da trengs det ikke å legge inn avslutt dagen/stoppe fraværet. Dette skjer da automatisk.
Back to store
Close