Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Informasjonsmodulen – alarmfunksjon

Informasjonsmodulen – alarmfunksjon

Her ser du hvordan du setter en alarmfunksjon med evakueringsliste i informasjonsmodulen. 

– Velg «fil» og «ny profil» i oppgavemenyen

 

– Velg så ønsket informasjon på fanene – ansatt og evt. annen info

– Velg deretter «avanserte innstillinger». 

– Under profiltype velges alarm. 

– Dersom det er ønskelig med rutinebeskrivelse for fast oppmøteplass, etc. skrives dette inn under «rutinesbeskrivelse ved alarm». 

Hukes det av for «aktiver utskrift til alle skrivere» vil det skrives ut navneliste med alle tilstede og eventuelt rutinebeskrivelse til ALLE skrivere på huset – også etikettmaskiner. Hvis det ikke hukes av her, vil den som trykker på alarm-ikonet få utskrift på skriver vedkommende er knyttet til.

Det kan også velges om ledere/HMS eller andre dedikerte personer skal få alarmliste på epost. Velges «aktiver e-post» vil personene med mailadresse her motta alarmliste på epost ved utløst alarm (i tillegg til den som evt utløser denne).
Gå til fanen ved siden av i avanserte innstillinger som heter «innstillinger»:

– Velg da «ansatte sorteres etter» – og huk av for tilstede. Trykk «vis resultatskjerm» og listen med de tilstedeværende kommer opp. 

– Når resultetskjermen avsluttes med det røde krysset i høyre hjørnet øverst, gjøres følgende:

  • Velg «fil» og «lagre som»
  • Sett inn ønsket navn på alarmprofilen og trykk lagre.
  • Alarmprofilen er da lagret, og vil se slik ut: 

Flere alarmprofiler

Det er mulig å ha flere alarmprofiler – om det er hensiktsmessig bør vurderes. Dersom alarmknappen trykkes på vil alle de aktuelle profilene aktiveres – og skrive ut/maile etter de kriteriene som er oppsatt. Har du aktivert epost vi emnefeltet være «Melding om utløst alarm». Evakueringslisten vil se slik ut:

Utløse alarm for utvalgte

Det er mulig å utløse en alarmprofil for et utvalg ansatte/avdeling/prosjekt, ut fra oppsettet i profilen og ikke alle ansatte. Skal alarm utløses kun for et utvalg ansatte/avdeling/prosjekt trykker du på alarmikonet inne i resultatskjermen (markert med rødt).

Back to store
Lukk