Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

AML-rapport

AML-rapport

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Her ser du hvordan du tar ut AML-rapport for å se om grensen er overskredet. 

Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er: 

– 9 timer i løpet av 24 timer

 

– 40 timer i løpet av 7 dager

For grupper med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid:

– 38 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager)

 

– 36 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom)

Arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Det er viktig å notere seg at AML-rapporten legger til grunn alminnelig arbeidstid. Rapportene gjennomsnittsberegner ikke. Det er mulig å endre oppsett slik at rapporten viser de siste 12 måneder eller inneværende år. Her kommer et eksempel:
Når tallene er røde betyr det at grensen er overskredet for angitt periode. Eksempelvis den 4/9 så har vedkommende 14,5 timer og grensen er 9 + 4, altså 13 timer. Dermed blir det 1,5 timer over det tillatte, men timene som vises er totalen over 9 timer, altså 5,5 timer. Skal du se hvor mye over vedkommende er må du i hver kolonne ta det røde tallet og trekke fra grenseverdien som vises nederst (maks tillatt).
De aktuelle grensene står nederst og beregnes ut ifra 40 timers uke (AML har aldri blitt endret til 37,5 timers uke). Når det står at vedkommende har 515,72 og grensen er 200 timer i løpet av de siste 52 ukene så er det 315 timer over det lovlige tillatte.
Back to store
Lukk