Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Mønstringsrapport

Mønstringsrapport

I rapportmodulen under mønstring finnes det ulike rapporter til ulike formål. Vi tar for oss hvordan du kan benytte dem. 

Mønstringsrapport

Mønstringsrapporter er en utmerket rapport for å ta kontroll for lønnsperiode – både tilstedetid og fravær. Har du rapporten med detaljnivå på ansatt vil visningen se slik ut. Du kan se når det er registrert inn og ut, pluss og minustid på tidskonto, samt feriedag som er tatt ut.

Ukesrapport

I ukesrapport trenger du kun å velge ansatt. Rapporten vil da vise alle lønnsarter det er generert tid på, uke for uke.

Ofte er denne rapporten enkel å lese og derfor brukes denne ofte som automail, det vil si at ansatte får denne rapporten sendt på mail hver uke for forrige uke som kontroll.

Lønnsliste

En lønnsliste viser en listevisning utfra utvalget. Her er det valgt ansatt og lønnsart for en uke. I denne rapporten ser man ikke start og slutt tidspunkt, kun summert på lønnsarter.

Skiftplan

Skiftplan viser hvilken tidssone ditt utvalg går på i periode. Her er det enkelt å gjøre kontroll dersom du ha lagt inn et skift.

Kalenderrapport

En kalenderrapport viser tidssone, begrensning, avrunding og tillegg pr. ansatt i periode. Denne rapporten er fin å kjøre som kontroll, dersom det er ulike tillegg på ulike skift. Her får du opplyst start og slutt klokkeslett og forventet normaltid.

Back to store
Close