Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Terminalstyring

Terminalstyring

Terminalstyringsprogrammet er et program som håndterer lisenser og fungerer som systemoppsett for touch og pc-registrering. Hver enkel enhet kan har egne oppsett, tilgang til ulike registreringstyper, bruk av kort/brikker, type leser, krav av kommentar ved fravær mm. Det finnes pr. dags dato ca. 150 innstillinger/muligheter.
De ulike registreringsenhetene har egne systemoppsett.
Det finnes støtte for å sette opp en felles terminal (mal). Det krever fri lisens på pc-registrering og felles oppsettet er dersom man skal ha flere individuelle med samme oppsett. På Citrix er det ofte ett enkelt oppsett hvor alle terminalserverne har samme fil (terminal.txt) slik at de har samme terminalnummer og id på alle.
I fanen registreringssekvens kan det i undermenyene «sekvenser» og «oppsett» legges det inn ytterligere logikk. Det kan også låses slik at en bestemt terminal kun kan registrere på et spesifikt prosjekt/aktiviteter.
Ytterligere parametere legges inn under «innstillinger».

Det finnes også en fane for støtte til å legge inn sql-kommandoer, f.eks. bytte regelverk når det ikke er tatt lunsj, bytte mertidsalternativ, fjerne en avrundingstabell m.m. Dette kan velges både på touch terminal og i pc-registrering hvis ønskelig.

Back to store
Close