Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Tempus blir Infobric Time

Tempus blir Infobric Time

Som et ledd i å øke sitt tilbud av smarte IT-løsninger ble Tempus våren 2019 kjøpt av Infobric. Gjennom oppkjøpet har Tempus blitt en del av det nordiske konsernet Infobric Group. I oktober 2020 bytter vi navn til Infobric Time, som et naturlig resultat av å være en del av Infobric-konsernet.
Tempus blir Infobric

Tempus, som du kjenner det, vil stort sett fortsette som før. Det som vil være nytt er at du får et større tjenestetilbud med både Infobric Time og de andre selskapene i Infobric. Infobric utvikler smarte, digitale tjenester som forenkler og effektiviserer hverdagen på arbeidsplassen. Målet er å tilby tjenester som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Om Infobric Group

Det nye konsernet, Infobric Group, ble lansert i oktober 2020. I samarbeid med de oppkjøpte selskapene Tempus, Blastmanager og TelliQ, danner Infobric et nordisk konsern med mål om å øke digitaliseringen i arbeidshverdagen.

 

I Norge tilbyr vi nå tre ulike forretningsområder fra Infobric. Time (tidl. Tempus) tilbyr tidsystemer for kontroll over tidsbruk og prosesser i bedriften, Construction (tidl. Infobric) tilbyr kontroll av tilstedeværelse, adgangskontroll og leverandørkjede, og Blast (tidl. Blastmanager) tilrettelegger for tryggere og enklere sprengningsarbeid. Fra og med oktober 2020 går alle disse under det samme varemerket – Infobric.

Hvordan påvirker navneendringen kunder av Time?

Som kunde av Infobric Time (tidl. Tempus) vil du ikke oppleve store forandringer. Vi har likevel besvart noen spørsmål som du som kunde kan lure på.

Du vil fortsatt bruke Tempus sine produkter og tjenester som du tidligere har gjort. Hvis det skulle skje noen forandringer i for eksempel brukergrensesnitt vil vi varsle deg.

Tempus ble i 2019 kjøpt av Infobric. Nå tar vi et naturlig steg videre med navnebytte, for å vise at vi er en del av et større konsern – Infobric Group.

Alle kontaktpersoner er de samme som tidligere. Vi får nye, oppdaterte e-postadresser innen kort tid. Du vil alltid finne oppdatert kontaktinformasjon her.

For mer informasjon, kontakt:

Christoffer W. Thorsen, Business Area Manager Infobric Time.

+ 47 95 74 46 48, cwt@infobrictime.no

Infobric Time

Infobric Time, tidligere kjent som Tempus, har levert tidsystemer i over 30 år. Tid har stått sentralt siden starten, der vi stadig hjelper nye kunder å få oversikt over tidsbruk og andre viktige ressurser.
Back to store
Close