Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Stempling er registrering av timer inn og ut. Med tidsystemet får du også et viktig administrasjonsverktøy for å få oversikt og kontroll over tiden. 

Viktig og riktig tiddata.

Med stempling får du reelle tiddata, som gjør at du kan synliggjøre hva tiden faktisk går til. Slik kan du avdekke områder for forbedring, som kan øke lønnsomhet og effektivitet i bedriften. I tillegg til dette går lønnshåndteringen raskere og du får et riktigere bilde av lønnskostnadene. 

Stempling,

Touch-terminal og enkel oppfølging.

Stempling gjøres enkelt med en Touch panel-PC som registreringsterminal. Denne kan konfigureres etter bedriftens behov, for både mønstring og jobbregistrering. Du får sannidsdata som gjør det enkelt å registrer fravær og følge opp ansatte. Samtidig kan du forhindre såkalt kompis-stempling.

Administreres i tidsystemet.

Registreringer fra stempling kan enkelt administreres i vårt tidsystem. Du får data om timeforbruk og fravær i sanntid, som gjør det enkelt å holde oversikt og kontroll over tidsbruken. 

  • Synliggjør tiddata
  • Smidig stempling
  • Fleksibelt tidsystem

Kontakt oss.

Infobric Time

Stempling, ja takk!
Back to store
Close