Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Ny ansatt

Ny ansatt

Har du en ny ansatt? Slik legger du personen inn i Tempus. 

Når en ny ansatt skal legges inn i Tempus er det noen parameter det er viktig å huske på. For å opprette en ny ansatt, trykk på «ny» på menylinjen oppe til venstre.

Alternativt kan du markere et navn i ansattlisten, høyreklikke og velge «ny».

Du vil da måtte legge inn ansattnummer og ansattnavn. NB: Benytter du lønnseksport bør ansattnummer være identiske. Legg deretter inn avdelingstilhørighet, overordnet for ansatt og legg inn timeregler (arbeidstidsordning). Husk å lagre.

Gå deretter på fanen «personlig» og legg inn adresse, mobilnummer (TempusIN/tempusGO), kjønn, fødselsdato og språk om ønskelig. Dersom den ansatte har rett på egenmelding sykt barn må antall dager legges inn på feltet «antall dager egenmelding grunnet sykt barn».

På fanen «arbeid» legger du inn tilgangsprofil 1 eller høyere om den ansatte skal benytte TempusIN eller TempusGO. Er ansatt en bruker/attestant må det legges rett tilgangsprofil slik at ansatt får de rettighetene som trengs. Hvordan tilgangsprofilene er satt opp ser du i systemoppsettet under «tilgangsprofiler». Husk å legge inn brukernavn og passord som tildeles ansatt for pålogging. Her kan du sette opp om ansatt er hel – eller deltidsansatt og eventuell brøk. Dersom lønnseksport benyttes setter du opp om ansatt er timelønnet eller fastlønnet, samt om ansatt skal eksporteres til lønnssystem.

På fanen «status» legger du inn antall feriedager i år, samt hvor mange feriedager den ansatte skal ha pr. år.

På fanen «kalender» legger du inn når ansatt startet arbeidsforholdet.
På fanen «tidskonto» kan det legges inn automatisk justering på tidskonto på ønsket intervall. Mer om dette står i Tempus brukerveiledning.
I fanen «eksterne systemer» legger du inn epostadresse til ansatt. Dersom du ønsker å sende rapporter på epost så må epostadresse legges inn her.
I fanen «valgfritt» kan det legges inn valgfrie felter med ønsket tekst. Tempus bistår med å legge opp disse feltene.
I fanen «rettigheter» kan du legge til ytterlige tilgang til annen avdeling enn den du tilhører dersom dette er nødvendig.
I fanen «verdikombinasjoner» vil du se dersom dette er opprettet på ansatt. En verdikombinasjon er en tvunget registreringssekvens.
I fanen «annet» vil brikker/kort som er knyttet til ansatte vises, f.eks. HMS-kort, rfid-brikker etc. Husk å ha på hake på «kan lage eget fravær» dersom ansatt skal ha rettighet til å registrere fravær på terminal, i TempusIN eller TempusGO.

Husk å lagre! 

Back to store
Lukk