Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Tilgangsprofiler i systemoppsettet

Tilgangsprofiler i systemoppsettet

Det vil være en fordel å begrense innsyn i register og andre avdelingers data. Dette kan du gjøre ved å gi tilgang kun til egne data for bruker, eller egen avdeling.

Slik gjør du det:

– Gå inn på Tempus programvare.

 

– Velg tilgangsprofil nr. 2 og egen avdeling og trykk på «menyer».

Tilgangsprofiler Tempus

Redigering

Spørsmålet er om ansatte skal få redigere på følgende register i bildet nedenfor. Her kan du for eksempel tillate at de kan få legge inn fravær, men ikke endre på innlagt fravær. Vi anbefaler at du fjerner haken på tidskonto (redigering). Det bør kun dere på avd.leder/lønn/superbruker kunne ha tilgang på.

Tilgangsprofiler Tempus

Attestering

Skal ansatte med tilgang til egen avdeling få attestere, må det hukes av på attestasjon på bildet under. NB: kun «se på»- tilgang på timeregler. 

Register

Når det gjelder register er det greit å ha tilgang til å «se på» register, men ikke endre. Husk å lagre. 

Husk å lagre. Etter dette kommer selve jobben med å legge til ny tilgangsprofil på de ansatte som skal ha innsyn kun til egen avdeling/nye tilgangsprofiler. Vi anbefaler deg å informere om endringen hvis dette gjelder mange og de tidligere har hatt tilgang til alle, ellers kan det skape tilbakemeldinger med at det er noe feil. 

Back to store
Lukk