Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Avdelingstilhørighet

Avdelingstilhørighet

I ansattregisteret i Tempus legger man inn den ansattes avdelingstilhørighet. Det hender at man ønsker å endre denne for en eller flere ansatte. Her ser du hvordan du gjør dette. 

Avdelingstilhørighet
Logikken er bygd opp slik at dersom man tilhører en avdeling og man har en tilgangsprofil som kun gir tilgang til egen avdeling, så er det kun dette som vises i utvalg. Legges det inn hvem som er overordnet vil dette kunne brukes sammen med funksjonen fraværsforespørsel (fraværsmodulen, TempusIN, terminal). Da vil den ansatte kunne forespørre et fravær til og fra dato, den overordnede får epost eller sms avhengig av oppsett og lagrer eller avviser forespørselen. Ansatt får da tilbakemelding på epost eller sms om utfallet.

Tilgang til en eller flere avdelinger

Det er mulig å gi en ansatt tilgang til en eller flere avdelinger uten å gi tilgang til alle. Dette gjøres ved å markere ansatt i ansattregisteret, går på fanen «rettigheter» og velg ny avdeling i nedtrekksmeny. Husk at tilgangsprofil som velges her må være lik eller lavere enn den ansatte har. Den utvidede tilgangen kan begrenses på dato fra og til. Dette kan være hensiktsmessig ved ferieavvikling.

Avdelingstilhørighet

Slette utvidet tilgang

Ønsker du å slette utvidet tilgang markeres linjen og du trykker på «fjerne rettigheter» nederst til høyre. Husk å lagre.

Rapporter

Avdelingstilhørighet gjør seg også gjeldende i redigeringsmodulen og i rapporter. Her kan du filtrere på avdeling om du har utvidede rettigheter.
Back to store
Lukk