Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Bytte av kalender og skiftplan

Bytte av kalender og skiftplan

Om du skal bytte timeregelverk på en eller flere ansatte gjør du dette i Grunndata under Skiftplan (endre kalender):

Slik gjør du det:

– Gå inn på Grunndata under Skiftplan (endre kalender).

– Velg rett tidssone, begrensning, avrunding og tillegg.

– Velg fra og til dato som regelverket skal gjelde.

– Lagre med diskettsymbolet

Hvis du ønsker å ta en kontroll på at kalender ble endret til det nye regelverk kan du gå i rapportmodulen, under mønstring og se på en skiftplan. Her vises hvilken tidssone (regelverk) de ansatte står på i valgt periode.
Ønsker du en rapport som viser tidssone, begrensning, avrunding og tillegg velger du rapporten som heter kalender. Generert kalender/skiftplan overstyrer standard timeregler på ansatt i perioden kalender/skiftplan er generert. Etter perioden utløper er det standard timeregler som gjelder.

Skift generert bakover i tid må rekalkuleres

Skift generert bakover i tid må rekalkuleres for at Tempus skal beregne etter de nye timereglene. Dette gjøres i utvalgsbildet i redigeringsmodulen:

 

– Velg ansatte det er endret på, samt perioden. 

– Trykk på rekalkuler på menylinjen oppe til venstre. 

– Det beregnes nå lønnsarter/tid etter nye valgt arbeidstidsordning. 

Endre kalender for enkeltdager

Dersom du skal endre kalender på enkeltdager kan dette gjøres i ansattregisteret i kalender-fanen.

– Velg dato du ønsker å endre timeregler på
– Velg rett tidssone, begrensning, avrunding og evt. tillegg
– Trykk lagre

Endre kalender i redigeringsskjermen

Du kan også endre kalender på enkeltdager på ansatt i redigeringsskjermen.

 

– Marker dagen du ønsker å endre på og velge rett tidssone, begrensning, avrunding og evt. tillegg

– Trykk lagre og oppdater/rekalkuler.

NB: Skal du endre på flere dager må du markere en og en dag og gjenta fremgangsmåten.

Jul og nyttår – bytte av kalender

Timereglene som gjelder for en ansatt settes i ansattregisteret og fungerer som standard:

Dersom kalender/skiftplan er generert, vil dette overstyre det som ligger som standard timeregler. En annen funksjon er «Standard kalender». Denne finner du på ansatt i fanen «kalender». «Standard kalender» overstyrer timeregler standard, som vist i bildet over. Her kan du legge til en kalender som kan gjelde på gitte datoer, f.eks 24/12 og 31/12. Legger du dette inn uten årstall vil denne standard kalenderen gjelder hvert år.

NB: Skal du endre på flere dager må du markere en og en dag og gjenta fremgangsmåten.

I de tilfellene man ønsker å f.eks. legge inn regelverk for jul/nyttårsaften kan det lages en kalender /skiftplan som overstyrer timereglene som er satt i ansattregisteret. Dette forutsetter at du har en tidssone og eventuelt en begrensningstabell som har definert f.eks. halv dag. Eksempel på tidssone med halv dag:

Eksempel på begrensning med halv dag:

Dersom man i system også ofte genererer skiftplaner eller kalender så bør man hvis man benytter funksjonen som er beskrevet overfor om «Standard kalender», sjekke om det er generert skiftplan for perioden rundt juletider. Årsaken til at man bør det, er at denne vil prioriteres framfor «Standard kalender»

Den beste måten å sjekke om kalender/skiftplan er lagt inn er å ta ut en rapport når nærmer seg jul. Rapport av type «mønstring» og type «kalender» og velge 14 dager som innbefatter 24 og 31 desember. Greit å ta med noen dager i forkant for å se hva kalenderen viser der. Da kan du se hva systemet vil benytte de 2 aktuelle dagene. Hvis kalenderrapporten ikke viser tidssonen «jul og nyttår» så må du overstyre ved å velge den/de dagene på aktuelle personer i skiftplan og generere kalender.

Rekkefølgen på behandlingen er følgende i Tempus:

Generert kalender/skiftplan. Hvis ikke den finnes så benyttes «Standard kalender». Finnes ikke den heller så er det timeregelverket som ligger på Standard fanen som benyttes.

Back to store
Lukk