Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Endring fra timelønn til fastlønn

Endring fra timelønn til fastlønn

Hvis en ansatt skal gå fra timelønn til fastlønn kan dette enkelt endres i Tempus. Ved å endre regelverket tilhørende personen vil du kunne gå over fra timelønn til fastlønn på en fastsatt dato. 

Når du skal bytte standard regelverk på en person, altså det regelverket som ligger på fanene «Standard» i ansattregisteret gjør du følgende:

Gå på «skiftplan», og generer en kalender for f.eks. de siste 3-4 ukene på personene fram til og med siste dag hvor du velger det opprinnelige regelverket for timelønn som de har vært på.

Deretter kan du gå i standard fanen og legge inn det nye regelverket. Når siste dato du la inn i planen er forbi, så tas det nye fastlønnsregelverket i bruk.

Back to store
Lukk