Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Oppdatering av feriesaldo

Oppdatering av feriesaldo

Når nytt kalenderår påbegynnes tas det årsavslutning for å tildele nye feriedager.

Standardverdi for bedriftens feriedager kan legges inn i Systemoppsettet. Alternativt kan det skrives rett inn i feltet ”Nye feriedager pr. år” på hver enkelt ansatt.

Ansatte med avvikende antall feriedager, føres med rett antall dager i feltet ”Nye feriedager pr. år”. Når antall nye feriedager er kontrollert, kan en eller flere ansatte markeres og årsavslutning gjøres. Vær oppmerksom på at dersom du velger å ta årsavslutning på flere ansatte samtidig, vil feltene stå med blanke verdier inntil årsavslutningen er gjort. Feltene er redigerbare etter at årsavslutningen er tatt, dersom noe skulle være feil.

Årsavslutningen gjør at resterende feriedager overføres til ”Feriedager overført fra i fjor” og ”Resterende feriedager i år” settes til 25 dager. Denne funksjonen finner du i ansattregisteret under fanen «status»

Denne varslingen kommer opp. Velg «ja» dersom du vil fortsette. 

Bekreftelsesmelding på utført årsavslutning vises: 

Nye verdier etter årsavslutningen vises da slik:

Legg merke til at dette eksempelet viser at 1 feriedag ble overført fra i fjor til i år. 

Back to store
Lukk