Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Opprette ny fraværskode

Opprette ny fraværskode

Det er en fordel å registrere fravær til ulike fraværskoder, slik at du alltid har kontroll på hva fraværet skyldes. Du kan enklere følge opp ansatte hvis det skulle være behov. Slik gjør du det:

Ny fraværskode

For å opprette en ny fraværskode velger du NY på menylinjen eller høyreklikk og velg NY i elementlisten. 

Fyll inn fraværskode og fraværskodenavn

Det kan fylles ut inntil 9 bokstavers forkortelse i feltet «Betegnelse for type fravær». F.eks P for permisjon, dersom ønskelig. Denne vises i enkelte rapporter. 

  • Det kan styres hvilke fraværskoder som skal være registrerbare på terminaler. Dersom hake fjerens, blir ikke fraværskoden registrerbar på terminal.
  • Fraværskodene kan merkes med fargevalg slik at fraværsrapporter og fraværsmodulen viser fraværet grafisk fremstilt i farger.
  • Fraværskodene kan deaktiveres ved at haken fjernes på Aktiv. Fraværskoden kan også fjernes i utvalgskriterier ved at haken fjernes på «Vis i utvalgskriterier».

Betalt eller ikke betalt fravær

Fraværet hakes av for om det er «Betalt» eller «Ubetalt», og hvilken lønnsart fraværet skal føres mot. Det kan også legges inn begrensning på betalt fravær. Dette kan være pr. tilfelle, men også gjelde i perioder, f.eks. pr. dag, uke, måned, halvt år eller år. For eksempel kan fravær til tannlege være 6 timer betalt pr. år, men kun 2 timer pr. tilfelle. Overstiger fraværet til tannlege med 2 timer for tilfellet, vil fraværet gå mot lønnsart som er valgt for ubetalt fravær.

  • Haker du av for «Inngår i Normaltid», iberegnes fraværet som en del av din forventede arbeidstid. Fjernes haken, inngår ikke fraværet i arbeidstiden.
  • Type fravær kategoriseres i hvilket type fravær denne fraværskoden gjelder. Mulige valg er; ordinære, ferie, permisjon, avspasering, skift, sykemelding, egenmelding egen sykdom, egenmelding barns sykdom, aktiv sykemelding, sykemelding NAV. Dette er i systemet kontroll på enkelte typer fravær, f.eks. egenmeldingsdager.
  • Ubetalt del – dersom haken er på «inngår i normaltid», utløses ikke i trekk.
Back to store
Lukk