Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Justering av tidskonti

Justering av tidskonti

Her ser du hvordan du justerer tidskonti i Tempus D4 hvis det er behov for manuelle justeringer. 

Tidskonti-fanen inneholder underfaner for hver tidskonto hvis det benyttes flere innarbeidings/tidskonti hos dere. I hovedsak kan du se bevegelsene på tidskontoen dag for dag. I tillegg vises løpende saldo og en informasjon om hvor mange timer som evt. er overført til utbetaling (se Grunndata og Ansatt fanen for Grenseverdier på Tidskonto). Du gis mulighet til å låse saldoen for en ansatt eller gjøre en manuell justering av tidskontoen. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du bruker den manuelle justeringen.

Det er tre muligheter i nedtrekksmenyen for Saldolås: Nei – Ja TIL – Ja MED.
Standard er “Nei”, dvs. at det ikke er noen manuell justering på den dagen. Da er alle de andre feltene grå og utilgjengelige.

Valget “Ja MED” benytter du når personene ønsker å få overført deler eller hele innarbeidingskontoen til utbetaling. Flere felt åpnes da opp. Ved reduksjon av innarbeidingen for å overføre til en annen lønnsart legger du inn minus det antall timer som skal tas fra kontoen i feltet «Redigert». I feltet «Justert lønnsart» velger du den lønnsarten disse timene skal overføres til. Det er også her en mulighet for å flytte timer fra for eksempel overtid og inn på innarbeidingskontoen. Da legger du inn timetallet uten minus og velger aktuell overtidslønnsart i «Justert lønnsart» kolonnen. Det er her ingen mulighet for direkte å gange opp timene med en faktor på f.eks. 1,5 ved 50% overtid.

 

Tips: Det finnes en mulighet hvis du på en annen dag da legger inn 0,5 ganger det aktuelle timetallet og lar «Justert lønnsart» stå til «Ingen justering».

Ved å benytte «Ja MED», og du på et senere tidspunkt gjør korreksjoner av den ansattes timer eller arbeidstidsregler på en tidligere dato, så vil ikke det påvirke den innlagte justeringen.

Valget «Ja TIL» benyttes hovedsakelig for å legge inn inngangssaldoen ved idriftsetting av Tempus. Som regel har mange personer da allerede timer på tidskontoen som de ønsker å få med seg i det nye systemet. Velg «Ja TIL» og legg inn timetallet i feltet «Saldo pr.» som da åpner seg. Hvis en person etter en tids bruk oppdager at saldoen han har er feil, så er det også riktig å bruke denne innstillingen. Du låser da utgangssaldoen på en valgt dag. Denne lar seg da ikke påvirke av eventuelle endringer som gjøres på tidligere datoer.

Vær klar over at endringer blir markert med hvem som gjør endringen. Det er også mulighet for å legge inn en kommentar på hvorfor endringen er foretatt.

NB: Forskjellen på «Ja MED» og «Ja TIL» fører til at endringer i registreringer før denne datoen «videreføres» til nyere datoer med «Ja MED». Mens «Ja TIL» stopper videreføring. Da gjelder det innlagte timetallet som utgangspunkt for den videre saldoen.

Back to store
Lukk