Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Redigering

Attestasjon

Attestasjon gjøres i redigeringsmodulen. Her gjør du ditt utvalg basert på hvilke ansatte du vil attestere, samt periodevalg. Slik ser redigeringsmodulen ut: Marker den/de registreringene du ...
Les mer

Justering av tidskonti

Her ser du hvordan du justerer tidskonti i Tempus D4 hvis det er behov for manuelle justeringer. Tidskonti-fanen inneholder underfaner for hver tidskonto hvis det ...
Les mer

Kontroll av timer

Kontroll av timer i Tempus kan være hensiktsmessig for å sikre at alle timer er korrekte. Dette gjøres gjennom en mønstringsrapport. Det kan være fort ...
Les mer

Opprette profiler

Her finner du instruksjoner på hvordan du oppretter ny profil. For å lage en profil til gjenbruk må du først finne utvalget du ønsker å ...
Les mer

Redigeringsskjermen

I redigeringsskjermen har du muligheter til å legge til, redigere og slette registreringer og fravær. Redigeringsskjermen består av ulike faner for Registreringer og Tidskonti. Nederste ...
Les mer
Back to store
Lukk