Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Redigering

Attestasjon

Attestasjon gjøres i redigeringsmodulen. Her gjør du ditt utvalg basert på hvilke ansatte du vil attestere, samt periodevalg. Slik ser redigeringsmodulen ut: Marker den/de registreringene du ønsker å attestere og høyreklikk. Velg «attester valgte registreringer»: Trykk på lagre og oppdater. Ditt ansattnummer vil da vises i …

Les mer

Justering av tidskonti

Her ser du hvordan du justerer tidskonti i Tempus D4 hvis det er behov for manuelle justeringer. Tidskonti-fanen inneholder underfaner for hver tidskonto hvis det benyttes flere innarbeidings/tidskonti hos dere. I hovedsak kan du se bevegelsene på tidskontoen dag for dag. I tillegg vises løpende …

Les mer

Kontroll av timer

Kontroll av timer i Tempus kan være hensiktsmessig for å sikre at alle timer er korrekte. Dette gjøres gjennom en mønstringsrapport. Det kan være fort gjort og ikke få med seg at det mangler en inn eller ut dersom du har mange ansatte eller at …

Les mer

Opprette profiler

Her finner du instruksjoner på hvordan du oppretter ny profil. For å lage en profil til gjenbruk må du først finne utvalget du ønsker å hente opp informasjon på. Trykk på «ny» og trykk på «klikk for å hente ny tab». Velg så en eller …

Les mer

Redigeringsskjermen

I redigeringsskjermen har du muligheter til å legge til, redigere og slette registreringer og fravær. Redigeringsskjermen består av ulike faner for Registreringer og Tidskonti. Nederste del av bildet viser timeregler og matrise for beregnede lønnsarter. Ulike farger gjør at det er lett å skille mellom …

Les mer
Back to store
Lukk