Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Dette må være på plass

Dette må være på plass

Dette er en liste med punkter som må være på plass for at brukere i TempusIN skal fungere (uten onboarding). For å kunne benytte seg av TempusIN appen må følgende informasjon finnes i ansattregisteret i Tempus:

1. Brukerinformasjon i fanen arbeid

a. Den ansatte må ha en tilgangsprofil som gir tilgang til aktuelle register, som regel kan tilgangsprofil 1 brukes.


b. Brukernavn, må være unikt uten mellomrom (ikke æ, ø eller å). Minst 6 tegn er kravet i TempusIN.


c. Passord, minimum 6 tegn som kan være små eller store bokstaver (A-Z) og tall 0-9)

2. Brukerinformasjon i fanen «Eksterne systemer»

E-postadresse må være unik. Her kan en oppdiktet adresse benyttes hvis ikke brukeren har egen e-post adresse. 

Back to store
Lukk